'Bereikbaarheid door snelle fietsroutes'

‘De ideale tandem: Fiets en OV’
Enorme kansen voor duurzame mobiliteit

Datum: donderdag 5 juni 2014
Tijd: vanaf 13.30 uur inloop
Locatie: Railforum, Seats2Meet Utrecht CS (zaal 13)

Betere integratie van OV en fietsprojecten biedt enorme kansen voor duurzame mobiliteit. Op 5 juni organiseren Fietsersbond, Platform Fietsfilevrij en Railforum het seminar ‘De ideale tandem: Fiets en OV’. We brengen de mensen die aan fiets- en OV-projecten bijeen. We kijken dan samen zowel naar het beleid, het onderzoek als naar praktische voorbeelden uit binnen- en het buitenland. Zo delen we inzichten en ervaringen om de business cases voor nieuwe maatregelen te versterken.

Tijdens de bijeenkomst proberen we inzicht te krijgen, kennis te vergaren en ervaringen te delen van de integratiemogelijkheden van OV en fiets. We brengen adviseurs, ambtenaren en uitvoerders betrokken bij het OV en fiets, politici van alle overheidslagen en de leden van Railforum en Platform Fietsfilevrij bij elkaar. Dit om het maatschappelijk draagvlak te vergroten. Het doel is dan ook om fiets en OV prioriteit te geven op de politieke agenda.

Programma:
13.30 uur Ontvangst met koffie en thee
14.00 uur Welkom door dagvoorzitter Hugo van der Steenhoven (voorzitter Fietsersbond)
14.10 uur Schaalsprong fiets met o.a. snelfietsroutes door Wim Bot (Platform Fietserbond)
14.25 uur Complementariteit tussen trein en fiets nader bekeken door Roland Kager (UvA)
14.45 uur Binnen- en buitenlandse voorbeelden door Wilko Mol (inno-V)
15.00 uur Eigen fiets of deelfiets door Ronald Haverman (MyWheels)
15.15 uur Casus Utrecht uitgelicht door Jan Korff de Gidts (Kracht van Utrecht) in gesprek met Tymon de Weger (Fietsberaad)
15.45 uur Pauze
16.15 uur Gesprekstafels over gezamenlijke ambities, vergroten maatschappelijk en politiek draagvlak
17.00 uur Debat met politici van lokale, regionale- en rijksoverheid
17.30 uur Afronding door dagvoorzitter
17.45 uur Netwerkborrel

Inventarisatie snelfietsroutes april

Dubbele schaalsprong fiets en ov
Kaart
met ov en fietsnetwerken in Nederland
Kaart met ov en fietsnetwerken in regio Utrecht
Kaart met ov stadsregio Utrecht topo kaart

Toekomstagenda Snelfietsroutes

Op dinsdag 24 september 2013 kreeg minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) uit handen van Hugo van der Steenhoven, directeur Fietsersbond, en Ruud van Heugten, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, de Toekomstagenda Snelfietsroutes, waarin een landelijk dekkend netwerk van 675 kilometer nieuwe snelfietsroutes staat beschreven.

Fiets filevrij!

Het project Fiets filevrij van de Fietsersbond verbetert bestaande fietsroutes in Nederland die langs fileknooppunten lopen. Dit door onder meer het wegnemen van barrières, het verhogen van de kwaliteit en actieve communicatie over de routes. Doel is om automobilisten, die op fietsbare afstand wonen, te stimuleren om de fiets te pakken naar het werk en het positioneren van de fiets in het woon-werkverkeer. Ambitie is een netwerk van snelfietsroutes die woon- en werkkernen met elkaar verbinden, waarbij een fietsafstand van minimaal 15 kilometer reëel is.Bij Fiets filevrij kunt u terecht voor de volgende zaken:

  • Uitwisselen van kennis en ideeën tijdens bijeenkomsten
  • Politiek agenderen van meerwaarde van fietsen (naar het werk)
  • Draagvlak creëren bij alle bestuurslagen
  • Strategisch (communicatie)advies aan het begin van het proces
  • Procesmanagement en stimuleren van samenwerking
  • Positioneren en ‘verkopen’ van de routes
  • Samenwerking met bedrijven (rij2op5)

Symposium: Meer fiets, meer ruimte


 

Actueel Fietsnieuws


Pilot bewegwijzering snelfietsroutes van start
26 mei 2014 - PERSBERICHT Snelfietsroute 21 mei 2014 Pilot bewegwijzering snelfietsroutes van start Stadsregio Arnhem Nijmegen test in vier gemeenten nieuwe fietsbewegwijzering De Stadsregio Arnhem Nijmegen start eind... lees verder

Minister Schultz ontvangt Toekomstagenda Snelfietsroutes
20 september 2013 - 675 kilometer snelfietsroutes erbij in 2025 Op dinsdag 24 september presenteert Fietsfilevrij de Toekomstagenda Snelfietsroutes in Nieuwspoort in Den Haag. Minister Melanie Schultz van Haegen... lees verder

Provincie en gemeenten realiseren snelfietsroute 's-Hertogenbosch - Oss
01 juli 2013 - Dit een gezamenlijk persbericht van de provincie Noord-Brabant, gemeente 's- Hertogenbosch, gemeente Maasdonk en gemeente Oss. Provincie en gemeenten realiseren snelfietsroute 's-Hertogenbosch - Oss 's-Hertogenbosch,... lees verder

Lees meer Fietsnieuws

De fietsroutes

 

Woon-werk-fiets

Door één dag per week met de fiets naar het werk te gaan draagt u bij aan 20% minder files en minder luchtvervuiling. Bekijk hier de voordelen voor werkgever en werknemer van fietsen naar het werk.
Voor werkgevers
Voor werknemers
Download brochure