'Bereikbaarheid door snelle fietsroutes'

Toekomstagenda Snelfietsroutes

Op dinsdag 24 september kreeg minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) uit handen van Hugo van der Steenhoven, directeur Fietsersbond, en Ruud van Heugten, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, de Toekomstagenda Snelfietsroutes, waarin een landelijk dekkend netwerk van 675 kilometer nieuwe snelfietsroutes staat beschreven.

Fiets filevrij!

Het project Fiets filevrij van de Fietsersbond verbetert bestaande fietsroutes in Nederland die langs fileknooppunten lopen. Dit door onder meer het wegnemen van barrières, het verhogen van de kwaliteit en actieve communicatie over de routes. Doel is om automobilisten, die op fietsbare afstand wonen, te stimuleren om de fiets te pakken naar het werk en het positioneren van de fiets in het woon-werkverkeer. Ambitie is een netwerk van snelfietsroutes die woon- en werkkernen met elkaar verbinden, waarbij een fietsafstand van minimaal 15 kilometer reëel is.Bij Fiets filevrij kunt u terecht voor de volgende zaken:

  • Uitwisselen van kennis en ideeën tijdens bijeenkomsten
  • Politiek agenderen van meerwaarde van fietsen (naar het werk)
  • Draagvlak creëren bij alle bestuurslagen
  • Strategisch (communicatie)advies aan het begin van het proces
  • Procesmanagement en stimuleren van samenwerking
  • Positioneren en ‘verkopen’ van de routes
  • Samenwerking met bedrijven (rij2op5)

Symposium: Meer fiets, meer ruimte


 

Actueel Fietsnieuws


Minister Schultz ontvangt Toekomstagenda Snelfietsroutes
20 september 2013 - 675 kilometer snelfietsroutes erbij in 2025 Op dinsdag 24 september presenteert Fietsfilevrij de Toekomstagenda Snelfietsroutes in Nieuwspoort in Den Haag. Minister Melanie Schultz van Haegen... lees verder

Provincie en gemeenten realiseren snelfietsroute 's-Hertogenbosch - Oss
01 juli 2013 - Dit een gezamenlijk persbericht van de provincie Noord-Brabant, gemeente 's- Hertogenbosch, gemeente Maasdonk en gemeente Oss. Provincie en gemeenten realiseren snelfietsroute 's-Hertogenbosch - Oss 's-Hertogenbosch,... lees verder

Snelfietsroute F16 dichter bij oplevering
22 mei 2013 - De oplevering van de snelfietsroute F16 is op 24 april weer een stap dichterbij gekomen. Betrokken bestuurders hebben gezamenlijk een stuk Easypath ingehesen op de... lees verder

Lees meer Fietsnieuws

De fietsroutes

 

Woon-werk-fiets

Door één dag per week met de fiets naar het werk te gaan draagt u bij aan 20% minder files en minder luchtvervuiling. Bekijk hier de voordelen voor werkgever en werknemer van fietsen naar het werk.
Voor werkgevers
Voor werknemers
Download brochure