Presentatie kaart F-wegennet op Fietsstad Symposium

8 oktober 2015

f-wegennet-fietsfilevrij

In het kader van de Fietsstad verkiezing 2016 organiseert de Fietsersbond ism partners op 13 oktober aanstaande een symposium over het Fietsstad thema Bikenomics. Met interessante sprekers en interactieve sessies. Tijdens de plenaire afsluiting wordt bekend gemaakt welke gemeenten door de jury genomineerd worden voor de verkiezing Fietsstad 2016. Het volledige programma is hier te vinden. Kaarten zijn te koop via deze link.

Platform Fietsfilevrij presenteert op het symposium de nieuwe kaart met snelfietsroutes die in samenwerking en na een gedachtenwisseling met Rijkswaterstaat is ontstaan. Deze kaart is hier te downloaden.

Economisch potentieel ’s werelds eerste landelijke F-wegennet
door Wim Bot – Platform FietsFilevrij, Willem Goedhart – Decisio, Herbert Tiemens – Provincie Utrecht en Rick Lindeman – RWS

Nederland kan het eerste land ter wereld worden met een landelijk F-wegennet: een samenhangend en kwalitatief landelijk netwerk van regionale fietsroutes waarop je comfortabel en zonder oponthoud kunt fietsen van A naar B. Door deze schaalsprong krijgt de fiets een grotere rol binnen de daily urban systems mede als verbinder met andere (openbaar)vervoersnetwerken. Zijn we ons voldoende bewust van het economische potentieel van een landelijk F-wegennet op het gebied van bereikbaarheid, gezondheid en ruimtelijke kwaliteit van Nederland? Platform FietsFilevrij presenteert de nieuwe landelijke snelfietsroutekaart en gaat hierover de discussie aan.

Daarnaast zal FietsFilevrij een workshop leiden over benutting van snelfietsroutes:

Beter Benutten van Snelfietsroutes
door Hugo van der Steenhoven – Platform FietsFilevrij, Rob de Vree – &Morgen en Adriaan Kok – ipvDelft

Nu er een landelijk netwerk van regionale fietsroutes aan het ontstaan is, is er nog veel te leren over hoe deze routes beter te benutten zijn. Zo blijft het aantal mensen dat fietst naar het werk al jaren stabiel, terwijl juist hier veel groeipotentie ligt. Ligt de oplossing in communicatiecampagnes, kortingsacties, of ingrepen in de publieke ruimte? Wat zijn de best practices in binnen- en buitenland op het gebied van fietspromotie? Platform FietsFilevrij gaat hier over in gesprek met een expertpanel en de aanwezigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *