Groeiende steun in Tweede Kamer voor verdere investering in landelijk snelfietsroutenetwerk

4 november 2015

Met de spectaculaire groei van het fietsgebruik voor woon-werkverkeer groeit ook de steun in de Tweede Kamer om verder te investeren in het F-wegennet. Een door kamerleden Duco Hoogland (PvdA) en Barbara Visser (VVD) ingediende motie bij de begrotingsbehandeling hiertoe is gisteren aangenomen. In de motie staat dat snelfietsroutes een belangrijke bijdrage leveren aan bereikbaarheid, gezondheid, economie en ruimtelijke kwaliteit van Nederland en daarom wordt de regering verzocht een impuls te geven aam de ambitieuze agenda van Fietsfilevrij om te komen tot netwerken van regionale snelfietsroutes. Over de invulling van deze impuls moet de minister nog voor het MIRT-overleg van 23 november rapporteren.

Naast de aangenomen motie heeft kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) een amendement ingediend om  in 2016 € 25 miljoen beschikbaar te stellen voor het uitbouwen van regionale netwerken van snelfietsroutes die kunnen uitgroeien tot een landelijk F-wegennet. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan realisatie van de tientallen routes die door Rijkswaterstaat en Fietsersbond en partners binnen FietsFilevrij in kaart zijn gebracht en aanvullende voorstellen vanuit de regio zoals Zwolle-Meppel.

Het Platform FietsFilevrij en de Fietsersbond zijn verheugd over de aangenomen motie, zijn benieuwd naar de rapprtage van de minister en hopen op daadwerkelijke toekenning van de 25 miljoen euro. De jarenlange inzet van het platform – een samenwerking tussen het ministerie van I&M, de Fietsersbond en decentrale overheden – zorgt voor duurzaam resultaat. De afgelopen maand gepresenteerde kaart van het F-wegennet laat de enorme mogelijkheden zien die er nog voor de fiets binnen het woon-werkverkeer liggen.

Voor meer informatie:
Wim Bot – w.bot@fietsersbond.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *