Tweede Kamer maakt €18,5 miljoen vrij voor snelfietsroutes

4 december 2015

Goed nieuws uit de Tweede Kamer. Zoals al in een vorig bericht is aangegeven, wordt daar de steeds grotere bijdrage die fietsen levert aan het woon-werkverkeer in Nederland in toenemende mate op waarde geschat. De ambitieuze agenda die FietsFilevrij heeft gepresenteerd, leidde tot het indienen van een amendement van kamerlid Duco Hoogland (PvdA) om deze agenda ook verder tot uitvoer te kunnen brengen. Dit amendement maakt 18,5 miljoen euro vrij voor een verdere investering in netwerken van regionale snelfietsroutes en is deze week door de Kamer aangenomen.

Wat de indiener betreft worden deze middelen door cofinanciering van provincies en gemeenten minimaal verdubbeld. Dit geld is alleen bestemd voor fietsroutes binnen de Beter Benutten regio’s. Daarnaast moeten de projecten voldoen aan de criteria van Beter Benutten, zoals kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid. Positief is dat het een investering in het snelfietsroutenetwerk is die qua tijdshorizon verder gaat dan het programma Beter Benutten waarbinnen nu al snelfietsroutes worden ondersteund. De indiener ziet bijvoorbeeld kansen voor een fietssnelweg tussen Houten en Vianen (langs de te verbreden A27), tussen Rotterdam en Gouda, tussen Amsterdam, Hoofddorp en Haarlem en rondom Eindhoven.

Daarnaast diende Duco Hoogland, samen met kamerleden Hachchi en Van Tongeren, een inmiddels ook aangenomen motie in om een fietsbrug over de Lek op te nemen in het tracébesluit A27 Houten-Hooipolder en een financiële bijdrage te leveren aan de realisatie van deze fietsbrug. De regering wordt verder verzocht hierover met de regio in gesprek te gaan en de Kamer over de uitkomsten hiervan voor het AO MIRT voorjaar 2016 te informeren. Aangezien de A27 in de komende periode wordt verbreed en waterwegen vaak een grote barrière vormen voor fietsforensen is dit voor de fietser een prachtig resultaat.

Platform FietsFilevrij is uiteraard blij met al dit positieve nieuws en is benieuwd naar de verdere uitwerking. Voor het specifieke succes bij het traject langs de A27 mag de inzet van plaatselijke en provinciale Fietsersbond-vrijwilligers niet onbenoemd blijven. Het succes laat zien dat de gecoördineerde actie op lokaal, provinciaal en landelijke niveau van FFV – een samenwerking tussen het ministerie van I&M, de Fietsersbond en decentrale overheden – en de Fietsersbond effectief is.

Amendement van het kamerlid Hoogland
Motie van het kamerlid Hoogland, cs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *