Symposium Snelle Fietsroutes

24 augustus 2016

Snelle fietsroutes zijn populair. De fiets speelt in het vervoerssysteem een steeds grotere rol, ook op middellange afstanden. De opkomst van de elektrische fiets draagt daar natuurlijk aan bij. Overheden onderkennen het belang van snelle regionale fietsroutes meer en meer. Maar het tempo van de totstandkoming van deze snelle fietsroutes en de kwaliteit van de uitvoering ervan blijven vaak achter bij de bestuurlijke ambities. Hoe komt dat? En wat valt er aan te doen? Hoogste tijd om de uitkomsten te delen, kansen en belemmeringen te bespreken, gezamenlijk acties te formuleren. Op donderdag 13 oktober van 13.00u tot 16.30u organiseert Platform FietsFilevrij daarom samen met Tour de Force het symposium Snelle Fietsroutes in het Regardz WTC te Arnhem. 

Programma

Tijdens het eerste plenaire gedeelte presenteren Wim Bot (Fietsersbond) en Koos Louwerse (Tour de Force) de resultaten van hun werksessies met 12 provincies en 2 vervoerregio’s. Hierbij wordt ingegaan op:

 • De planning van nieuwe snelle fietsroutes : welke plannen zijn er; zijn ze goed onderbouwd; is er voldoende politiek draagvlak; hoe staat het met de ambtelijke capaciteit; wie neemt het voortouw en voert de regie; hoe kunnen we planvormingsprocessen verbeteren en versnellen?
 • De realisatie en het beheer van bestaande snelle fietsroutes : wat gaat goed, wat minder goed; welke knelpunten signaleren we; wat is er nodig om die op te lossen; is er voldoende budget; is er voldoende regie; hoe kunnen we de uitvoering versnellen?
 • De verankering in het totale regionale verkeers- en vervoersbeleid ; wordt de fiets volwaardig meegenomen in integrale gebiedsplannen; vindt er een goede afweging plaats ten opzichte van auto en OV; heeft de fiets een duidelijke functie?

Tijdens de verdiepingssessies praten we vervolgens gezamenlijk door over de volgende thema’s:

 1. Betere onderbouwing van investeringen in snelle fietsroutes
 2. De rol van de provincie nieuwe stijl bij planvorming en realisatie van fietsroutes
 3. Synergiekansen bij de ontwikkeling van snelfietsroutes en recreatieve fietsroutes
 4. Betere marketing van fietsroutes: praktijkvoorbeelden

De middag wordt afgesloten met een politiek slotdebat. Wat vinden de bestuurders van provincies, gemeenten, vervoerregio’s en rijk van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen? En wat gaan ze ermee doen?

 • Conny Bieze (Gedeputeerde Gelderland),
 • Filip van As (Wethouder Zwolle),
 • René van Hemert (Portefeuillehouder Metropaalregio Rotterdam Den Haag)
 • Mark Frequin (Directeur-Generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu)

worden aan de tand gevoeld door Wim Bot (Fietsersbond) en Koos Louwerse (Tour de Force).

Kijk voor het volledige programma op de website van het symposium Snelle Fietsroutes.

Voor wie

Werkt u in de verkeers-, mobileits- of infrastructuursector? Heeft u de fiets en fietsroutes hoog op uw agenda staan en wilt u meer inzicht krijgen in de stappen die gezet moeten worden om de regie in handen te krijgen bij het realiseren van (regionale) snelle fietsroutes? Dan bent u van harte uitgenodigd. Het symposium richt zich op bestuurders, beleidsmakers/beleidsmedewerkers, adviseurs en alle andere geïnteresseerden die kennis willen opdoen over het verwezenlijken van (regionale) snelle fietsroutes.

Aanmelden

Mogen wij u 13 oktober ontmoeten?

Deelnamekosten bedragen € 95,- per persoon (exclusief btw).
Voor  personen die eerder een uitnodiging ontvingen voor de provinciale werksessies is de deelname gratis.

Aanmelden kan via deze link. Kijk voor meer informatie op de website van het symposium Snelle Fietsroutes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *