Snelfietsroute Amsterdam – Zaandam bijna klaar

20 oktober 2016

Via amsterdam.nl:

Eind december is de snelfietsroute Amsterdam – Zaandam klaar. Een nieuwe aansluiting langs de Oostzanerdijk klaar. Geen snelbinder, geen snelle fiets, maar een ‘snelfietsverbinding’. Ja, daar is-ie dan bijna: dé snelfietsroute tussen Amsterdam en Zaandam. Het is een fietspad dat aansluit op de bestaande fietspaden tussen de NDSM-pont in Amsterdam Noord en het station van Zaandam. Sinds 2010 is hierover nagedacht en aan gesleuteld. Eind 2016 is de nieuwe route volledig compleet.

Uw hart

Deze snelfietsverbinding scheelt u – fietser van huis naar werk, en andersom – een kilometer fietsen. Dat komt neer op zo’n drie minuten tijdswinst. Maar het gaat om véél meer dan dat: het gaat om het gloednieuwe botermalse asfalt, het vrijliggend tweerichtingenpad van vier meter breed, het stilmakende stukje langs de Noorder IJplas. Het gaat om uw hart (fietsen is gezond) én om het feit dat u al fietsend meewerkt aan minder uitlaatgassenuitstoot en minder files. Zo is de fietsroute een alternatief voor het fileknelpunt Amsterdam – Zaandam. “Het begon allemaal met een landelijk initiatief”, vertelt Martijn Sargentini, programmamanager fiets van Stadsregio Amsterdam.

Aantrekkelijk en comfortabel

“Fiets Filevrij, heet dat landelijke initiatief. Het is een programma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het doel is om automobilisten die ook naar hun werk kunnen fietsen, te stimuleren om die fiets ook te pakken. Wie kent de voordelen niet? Minder files, minder luchtvervuiling. Maar die routes moeten dan wél aantrekkelijk, comfortabel en snel zijn. Je moet daar wíllen fietsen. En dat was bij het traject Amsterdam Zaandam, via de Coentunnel, niet helemaal het geval. Voor Stadsregio Amsterdam betekende dit programma een mooie som extra geld om hier iets op te bedenken”, vertelt Martijn.

Van A naar Z

“We kregen van het ministerie 1,3 miljoen en daar legden Stadsregio Amsterdam, gemeente Amsterdam en Zaandam met elkaar nog hetzelfde bedrag bij. Hoog van kwaliteit moest de nieuwe route worden. Zoevend over het fietspad, in plaats van trappen met horten en stoten. Zo werd de Cornelis Douwesweg dit voorjaar al aangepakt. Het was ongelooflijk slecht fietsen daar, vol met gaten. Nu ligt daar een zacht tapijt aan asfalt. Comfortabel van A naar Z dus.”

De Fietsersbondmeetfiets

“Het ministerie stelde geld beschikbaar, maar verbond hieraan een voorwaarde: vóórdat er een nieuwe route komt, wordt er onderzoek naar de oude situatie gedaan. Is de verbeterde route af, dan volgt een beoordeling van de aanpassingen. Dat gebeurt dus in 2017. Het Platform Fiets Filevrij stelde voor die metingen een schitterende methode beschikbaar: de Fietsersbondmeetfiets. Die meetfiets is uitgerust met snelheid-, trilling- en geluidmeters waarvan de waarden elke seconde worden vastgelegd in een laptop. Aan de voorkant van de fiets neemt videoapparatuur de route op. Die beelden worden letterlijk ‘secondieus’ bekeken.”

Enquête

“Ook werd er een enquête uitgevoerd. De fietsersbond vroeg naar ‘de beleving’ en wat iemand stimuleert om vaker de fiets te pakken. Het meest genoemd werd een prettige, rustige en verbeterde route. Ook een royale werkgever werd genoemd. Een kilometervergoeding, fietsplan en een spitsvergoeding zou namelijk wel helpen om latente fietsverlangens te doen opleven. De meesten noemden gezondheid als motivatie om te fietsen. Comfort, aantrekkelijkheid en sociale veiligheid werden niet zo positief beoordeeld. Dus wij wisten wat ons te doen stond. Nee, die verbeteringen doen we dus niet uit de losse pols.”

Hoe loopt die route?

De snelfietsroute loopt vanuit Zaandam langs de noordzijde van de Noorder-IJplas, het Coentunnelcircuit, door sportpark Melkweg waar een fietspad naast het bestaande voetspad ligt, via de Cornelis Douwesweg, naar de aanlanding van de NDSM-pont. Daar kunnen fietsers de pont naar Amsterdam Centraal Station nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *