Eindrapport snelle regionale routes van Tour de Force

7 februari 2017

Bij elkaar opgeteld is er €372 miljoen nodig om de plannen voor snelle regionale routes in heel Nederland gerealiseerd te krijgen. Maar op dit moment is €106 miljoen nog niet  gedekt. Dat blijkt uit het eindrapport van de ploeg snelle regionale routes van Tour de Force. Aan dat rapport is door Fiets filevrij intensief meegewerkt.

In de rapport wordt per provincie toegelicht welke snelle regionale routes gerealiseerd zijn en wat er nog op de rol staat, inclusief een financiële stand van zaken. Uit het rapport, dat gemaakt is met de input uit de 10 Tour-de-Force-sessies die in het hele land zijn gehouden, blijkt dat er aanzienlijke verschillen per provincie zijn. De grootste financiële tekorten worden gerapporteerd door Utrecht, Noord-Brabant en Limburg.

Bestuurlijk is er in ieder geval een brede ambitie om snelle regionale routes te realiseren, aldus het rapport. Maar de mate van verankering in agenda’s en programma’s verschilt sterk. ‘En de regie en samenwerking zijn overal voor verbetering vatbaar, zowel op programmaniveau als op routeniveau.’

Verder constateert het rapport dat er een zeer brede steun is voor het zoeken naar synergie tussen het utilitaire en het recreatieve regionale routenetwerk.

Vanuit de Regionale routeploeg van de Tour de Force zullen de resultaten van de inventarisatie worden teruggekoppeld aan alle afzonderlijke provincies en de twee vervoerregio’s. Ook gaat de Regionale routeploeg van de Tour de Force het gesprek aan met het ministerie over de vraag hoe snelle fietsroutes verankerd kunnen worden in het mobiliteitsbeleid van het Rijk en welke vorm(en) van cofinanciering daarbij aan de orde kan zijn om het gat tussen ambities en beschikbare financiering te verkleinen. Fiets filevrij zal de komende periode nauw blijven samenwerken met de Regionale routeploeg van de Tour de Force.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *