Downloads

Download hier onze laatste publicatie Netwerken van regionale fietsroutes (2015)

snelfietsroutes-fietsfilevrij

Methode FietsFilevrij

De methode ‘Fiets filevrij!’ is de bundeling van opgedane kennis en samenwerking van het project van de eerste vier jaar. De actieve samenwerking van betrokken ambtenaren en bestuurders van de eerste vijf routes in het project ‘Fiets filevrij!’ en hun pionierswerk leverde een toe te passen methode op met een concreet stappenplan.

De methode ‘Fiets filevrij!’ is opgebouwd uit vier delen:

  1. Managementsamenvatting met de kern van de methode.
  2. Realiseren van een snelfietsroute in zeven stappen: gedetailleerde uitleg per stap met bijbehorend kaartmateriaal.
  3. Verslag van de uitgewerkte routes met voorbeelden van georganiseerde acties.
  4. Communicatietoolkit met daarin de ‘Fiets filevrij!’-huisstijl en voorbeelden van te gebruiken communicatiemiddelen.

Download hier het bestand (zip ca. 91Mb, download tijd circa 3 minuten)

Overige downloads

Inventarisatie snelfietsroutes april

Dubbele schaalsprong fiets en ov 
Kaart
 met ov en fietsnetwerken in Nederland
Kaart met ov en fietsnetwerken in regio Utrecht
Kaart met ov stadsregio Utrecht topo kaart

Fietsen en leefstijlen door Lucas Harms (UvA), 5 maart

Ronde tafel mobiliteit en duurzaamheid, 19 maart

Ronde tafelbijeenkomst economie, innovatie en lifestyle, gezondheid  5 maart

Presentaties ronde tafel kennis, infrastructuur, ruimtelijke ordening en architectuur 15 januari 2013:

Presentaties ronde tafel beleid en beheer 13 december 2012: