Snelfietsroute // Aalsmeer – Schiphol – Hoofddorp

Open de route in Google Maps

De route
Voor de route Hoofddorp-Aalsmeer is een uitgebreide haalbaarheidsstude verricht. Vanwege de complexiteit van de route bleek realisatie op korte termijn niet haalbaar. De beoogde snelfietsroute is 8 kilometer lang en ligt tussen het centrum van Hoofddorp (kruispunt Nieuweweg-Kruisweg), de bloemenveiling van Aalsmeer en Schiphol Plaza. De snelfietsroute loopt grotendeels parallel aan de huidige N201, een belangrijke provinciale weg die loopt van Zandvoort via Hoofddorp en Aalsmeer tot aan Hilversum. De N201 takt tussen Hoofddorp en Aalsmeer aan op de Rijksweg A4. Aangezien de route aan de zuidzijde van Schiphol (grote werklocatie) loopt, is een aftakking van de snelfietsroute naar Schiphol Plaza opgenomen. Hiermee wordt Schiphol goed per fiets ontsloten.

Haalbaarheidsonderzoek mogelijk gemaakt door: 

  • Stadsregio Amsterdam
  • Provincie Noord-Holland
  • Gemeente Aalsmeer
  • Gemeente Hoofddorp
  • Schiphol Group
  • Lokale fietsersbond