Snelfietsroute // Apeldoorn – Deventer

Routebeschrijving
Het traject Apeldoorn-Deventer is een directe en snelle fietsroute. De route is grotendeels een vrijliggend fietspad en kent weinig kruisingen. De fietsroute is grotendeels geasfalteerd. De fietsroute loopt parallel aan de N344 van Apeldoorn (Deventerstraat) via de kernen Teuge en Twello naar Deventer (Rijksstraatweg). De fietsroute is een alternatieve route voor wie met de auto het traject Apeldoorn-Deventer over de A1 rijdt.

Afstand: 15 km
Plaatsen: Apeldoorn, Teuge, Twello, Deventer

Stand van zaken
De route Apeldoorn-Deventer was een van de eerste routes in het project Fiets filevrij. De afdelingen Apeldoorn, Deventer en Zutphen van de Fietsersbond maakten in de tweede helft van 2011 een uitgebreide stand van zaken op in een rapport. Daarin staat beschreven wat gerealiseerd is en wat niet en worden tal van concrete verbetersuggesties gedaan. Zie voor een samenvatting van het rapport en een link naar het volledige rapport (inclusief deelkaarten en foto’s): apeldoorn.fietsersbond.nl/actuele-dossiers/snelfietsroute-apeldoorn-deventer