Snelfietsroute // Den Haag – Rotterdam

Informatie over deze route is gebaseerd op ingediende projectplannen in 2010 en is mogelijk verouderd. Mail info@fietsfilevrij.nl voor actuele informatie.

De route
De snelfietsroute tussen Den Haag en Rotterdam heeft een totale lengte van bijna 23 kilometer. Gezien vanuit het middengebied tussen Den Haag en Rotterdam (de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland), bestaat de route uit twee delen van maximaal 10 tot 15 kilometer: een route van/naar Den Haag en een route van/naar Rotterdam.

De route is een essentiële (ontbrekende) schakel in een netwerk van regionale hoogwaardige woon-werkfietsroutes en loopt via een tracé oostelijk van de A13 (langs Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp en Leidschendam-Voorburg).

Ontsluiting voor welke steden?
De fietsroute verbindt de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Rotterdam en biedt aansluiting op woonwijken, bedrijventerreinen en RandstadRail-haltes. De functie van de fietsroute zal vooral liggen in het verbinden van de (nieuwe) grote woonkernen in de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp (nu al samen meer dan 100.000 inwoners en de komende jaren groeiend naar 150.000) met de bedrijven in Rotterdam Noord en -Centrum en de bedrijven op de Haagse bedrijventerreinen Forepark en de Binckhorst en de ministeries in Den Haag Centrum.

De route volgt grotendeels het traject van de Erasmuslijn van RandstadRail, de vroegere Hofpleinlijn van de NS, en loopt deels door het buitengebied en deels door stedelijk gebied. De route kruist snelwegen en de Vliet.

Ook worden er aansluitingen gemaakt vanuit Nootdorp richting de fietsroutes langs de N470 naar Delft en Zoetermeer en vanuit Berkel en Rodenrijs loopt een aansluiting naar de fietsroute richting het kassengebied.

Wat zijn de verbeteringen?
Een groot deel van de fietsroute ligt er al. Echter, niet alle routedelen voldoen aan de kwaliteitseisen van een snelfietsroute. Ook moeten enkele routedelen nog worden aangelegd.
Het gaat hier onder andere om werkzaamheden als het aanleggen van fietsbruggen en -viaducten, aanleg of verbreding van fietspaden, maatregelen voor verhoging van de verkeers- en sociale veiligheid en comfortverhogende maatregelen. De werkzaamheden vinden plaats in de periode 2010 tot en met 2013.

Door een goede fietsverbinding worden treinstations en RandstadRail-stations beter bereikbaar. Daarnaast biedt de bereikbaarheid van treinstations kansen om de nabijgelegen werkgebieden per OV-fiets (natransport) te bereiken.

In het oog springende zaken
Het aanleggen van een fietsviaduct over de A4 bij Ypenburg in Den Haag start in 2011.Tussen de Zwarteweg en station Wilgenplas in Rotterdam wordt een korte fietsbrug aangelegd.

Mogelijk gemaakt door/ samenwerkende partijen
De snelfietsroute Den Haag-Rotterdam wordt gerealiseerd door het Stadsgewest Haaglanden
en de stadsregio Rotterdam samen met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten
Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Rotterdam.