Snelfietsroute // Ede – Veenendaal

snelfietsroute-ede-veenendaal

Open route in Google Maps

De route

De snelfietsroute Ede – Veenendaal is een 10 kilometer lange route en loopt grotendeels over vrijliggende fietspaden en rustige wegen binnen en buiten bebouwde kom van Ede en Veenendaal. De fietsroute verbindt de provincies Utrecht en Gelderland.

De fietsroute loopt van het centrum van Veenendaal, via de nieuwe wijk Veenendaal – Oost, bedrijventerrein A12 (Ede) en vervolgens langs de spoorlijn Utrecht – Arnhem naar het station Ede – Wageningen. Er zijn aftakkingen richting bedrijventerrein de Batterijen, andere bedrijventerreinen in Ede en Veenendaal en het centrum van Ede.

P1030380

Ontsluiting voor welke steden?
De fietsroute dient als verbinding tussen Veenendaal en Ede en doet de tussenliggende bedrijventerreinen aan. Het is een alternatieve route voor wie met de auto het traject Veenendaal – Ede rijdt via de A12, A30 of lokale verbindingswegen.

Wat zijn de verbeteringen?

 • beveiligen fietsoversteken
 • verlagen snelheid autoverkeer in buitengebied van 80 naar 60 km/uur door aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen
 • comfortverbetering (aanleg, verbreding van fietsstroken en fietspaden)
 • doorstroming (op rotondes en kruispunten: fietsers zo veel mogelijk in voorrang)
 • verbeteren herkenbaarheid route (fietsstraten, rode fietsstroken/fietssuggestiestroken en fietspaden)
 • bewegwijzering

P1030384

Maatregelen:

 • rotonde als oplossing voor onveilige fietsoversteek over Kleine Beer (Veenendaal): gereed
 • fietsstraat Vijgendam (Veenendaal): gereed
 • 0-meting:  gereed
 • verbreden fietspad Spitsbergenweg en aanpassen VRI Grote Beer: gereed
 • fietsbrug van Griftweg naar bedrijventerrein de Batterijen (Ede – Veenendaal): gereed
 • bewegwijzering: 2017
 • realisatie fietspaden langs spoorlijn in Ede: 2017 – 2018
 • 1-meting en afronding: 2018

Mogelijk gemaakt door/ samenwerkende partijen

 • Gemeente Veenendaal, Roel Dobbelsteijn, projectleider
 • Gemeente Ede, Pierre Leenaerts
 • Provincie Utrecht
 • Provincie Gelderland
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Fietspad langs Maanderbroekweg, BTA12, Ede

Fietspad langs Maanderbroekweg, BTA12, Ede

Nieuws

 • In 2012 zijn in Veenendaal een fietsstraat en een rotonde aangelegd als onderdeel van de route (zie foto’s).
 • TV Gelderland heeft in 2014 opnames gemaakt over de snelfietsroute. Deze zijn uitgezonden tijdens het programma “Gelderland op weg”. De uitzending is hier terug te zien.
 • In juni 2014 is een 0-meting gedaan van de route. Hierbij zijn huidige en toekomstige gebruikers geënquêteerd en is de route met behulp van de meetfiets van de Fietsersbond geanalyseerd.
 • In 2015 zijn de fietspaden in Veenendaal tussen de Kleine Beer en Rondweg-oost verbreed en voorzien van rood asfalt.
 • In 2016 is de fietsbrug richting bedrijventerrein de Batterijen in het verlengde van de Griftweg gerealiseerd.
Fietsbrug naar De Batterijen, september 2016

Fietsbrug naar De Batterijen, september 2016