Snelfietsroute // Fietssnelweg F35 (Twente)

De route
De Fietssnelweg F35 doorkruist Twente van de Duitse grens tot aan de Sallandse Heuvelrug bij Nijverdal, via Enschede, Hengelo, Borne, Almelo en Wierden. Er zijn zijtakken gepland tussen Oldenzaal en Enschede en Almelo en Vriezenveen. Inmiddels zijn de eerste gedeelten in Almelo opgeleverd. Realisatie van de verbinding Enschede – Hengelo is voorzien voor 2011, een jaar later moet de verbinding tussen Borne en Hengelo worden opgeleverd.

De F35 heeft zowel een utilitaire als recreatieve functie. Met name op de verbindingen Enschede – Hengelo en Borne – Hengelo is de F35 een goed alternatief voor de Rijksweg A1/A35 en de provinciale wegen.

De Twentse fietssnelweg kenmerkt zich met name door zijn lengte. Het gehele tracé betreft zo’n 55 kilometer en is de centrale drager in het regionale fietsnetwerk. Uitvoering vindt niet in één keer plaats, maar gefaseerd; waar mogelijk wordt meegelift met bestaande ruimtelijke ontwikkeling. Zo wordt in stadsontwikkelingsplannen van Enschede, Hengelo, Almelo en Nijverdal de F35 meteen ingetekend, om op die manier het meeliftvoordeel te waarborgen.

Mogelijk gemaakt door
De Fietssnelweg F35 is een gezamenlijk project van de stadsregio Regio Twente, in samenwerking met de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo, Oldenzaal, Twenterand en Wierden.