Snelfietsroute // Groningen – Leek

 

 

Open de route in Google Maps

De route
Voor de snelfietsroute Leek – Groningen is een haalbaarheidsstudie verricht. Door het niet verkrijgen van subsidie is van realisatie vooralsnog geen sprake.

De beoogde route heeft een lengte van ongeveer 15 kilometer (van Leek naar hartje Stad), gaat langs het bedrijventerrein Westpoort (circa 180 hectare, Hoogkerk) en sluit ter hoogte van Hoogkerk aan op het hoofdfietsroutenetwerk van Groningen. Het fietspad loopt grotendeels evenwijdig aan het tracé van de A7 richting Groningen. Vanaf Hoogkerk heeft de fietser de keuze om via de Peizerweg richting het centrum van Groningen te fietsen, of verder parallel aan de A7 richting meer zuidelijke bestemmingen te fietsen. Vooral op het gedeelte tussen Leek en Hoogkerk (ca. 10 kilometer) zullen grootschalige maatregelen moeten worden genomen.

Wat zijn de verbeteringen?
De snelfietsroute kan verdeeld worden in een aantal delen. Het eerste gedeelte bij Leek loopt via een parallelweg met alleen maar bestemmingsverkeer. Vervolgens gaat de route via een erftoegangsweg met op dit moment fietssuggestiestroken van ongeveer 0,5 meter breed. Ter hoogte van de A7 gaat de  route verder via een weggetje dat alleen door een paar eigenaren van aanliggende grond wordt gebruikt. Voordat de route verder gaat via het vrijliggende fietsroutenetwerk van de gemeente Groningen, moeten de fietsers nog gebruik maken van een erftoegangsweg. Voor de realisatie van de snelfietsroute zullen de fietsers op het gehele traject zo veel mogelijk prioriteit krijgen. Dit zal gedaan worden door de realisatie van brede fietsstroken en fietsstraten. Het gedeelte van Hoogkerk tot Groningen bestaat op dit moment al uit een kwalitatief goede vrijliggende fietsstructuur. Hier zullen mogelijk kleine verbeteringen worden doorgevoerd.

Langs de snelweg zal de huidige brug vervangen moeten worden door een nieuwe fietsbrug. Om in het centrum van de stad Groningen te komen kunnen fietsers ook gebruik maken van een alternatieve, meer noordelijke route. De fietsers die deze route kiezen kunnen op het gedeelte tussen Leek en Lettelbert in de toekomst gebruik maken van de nieuwe snelfietsroute.

Haalbaarheidsstudie opgesteld door:

  • Provincie Groningen
  • Gemeente Groningen
  • Gemeente Leek
  • Gemeente Noordenveld
  • Provincie Drenthe
  • Fietsersbond Groningen