Snelfietsroute // Houten – Bunnik – Utrecht De Uithof – Bilthoven

Open de route in Google Maps

De route
De snelfietsroute is gelegen tussen Houten, Bunnik, Utrecht De Uithof en Bilthoven. Het tracé van de snelfietsroute loopt parallel aan de oostzijde van de A27. De snelfietsroute heeft een lengte van circa 13 kilometer. De afstanden van de woonkernen naar De Uithof (werkkern) zijn echter korter: vanaf Houten: 6 tot 9 kilometer; vanaf Bilthoven: 5 kilometer; vanaf Bunnik: 3,5 tot 4 kilometer .
De maatregelen worden hoofdzakelijk uitgevoerd in 2011 en 2012. Enkele grotere projecten zoals de fietstunnel onder de A12 en het spoor, zullen op langere termijn uitgevoerd worden. Indien mogelijk worden voor deze maatregelen wel korte termijn maatregelen getroffen om de grootste barrières weg te nemen.

Ontsluiting voor welke steden?
De regio Utrecht kent een omvangrijke bereikbaarheidsproblematiek. De route past in de totale bereikbaarheidsaanpak (VERDER) van de regio. De route kan een alternatief zijn voor de omstreden snelweg door Rhijnauwen en Amelisweerd. Door de regionale route als fietssnelweg uit te voeren blijft de landschappelijke kwaliteit in stand en wordt de bereikbaarheid verbeterd. De route leidt langs de stations Houten, Bunnik en Bilthoven waardoor een verknoping met het regionaal treinvervoer tot stand kan worden gebracht. De beoogde snelfietsroute bedient een aantal regionale bedrijventerreinen. De voor de snelfietsroute relevante pendelstroom naar deze bedrijventerreinen bestaat uit 9.477
mensen.

Wat zijn de verbeteringen?
De fietsroute van Houten richting De Uithof loopt vanaf de vrijliggende fietsinfrastructuur van Houten via een onaantrekkelijke 60 km/uur-weg met relatief veel autoverkeer naar de A12.Op dit tarjectdeel zullen brede, rode fietsstroken worden aangelegd en zal het autoverkeer worden beperkt. Verderop kan men nu door middel van een voetgangersbrug met fietsgoten de A12 oversteken. Het spoor Utrecht – Arnhem wordt in Bunnik gelijkvloers gekruist, er zijn reeds plannen om hier een fietstunnel aan te leggen. In Bunnik en tussen Bunnik en De Uithof loopt de route grotendeels via vrijliggende fietspaden. De kwaliteit van de fietsroute tussen Bunnik en De Uithof laat te wensen over.

De fietsroute van De Uithof naar Bilthoven loopt ook grotendeels via vrijliggende fietsinfrastructuur. De kwaliteit, breedte en verlichting van de fietspaden zijn punt van aandacht. De fietsroute kruist de N237 (tunnel), A12 (fietsbrug) en A28 (tunnel) ongelijkvloers. Op het routedeel richting de tunnel onder de N237 (geen goede fietsvoorzieningen) en de tunnel zelf (verouderd en smal) worden door de gemeente Bilthoven en de Provincie Utrecht al verbetermogelijkheden onderzocht.

De verbeteringen bestaan uit een serie van enkele tientallen kleinere maatregelen op bestaande infrastructuur (asfalt aanbrengen, fietsstroken aanleggen, fietsstraat, verbreden fietspad, oversteken verbeteren). Verder uit een aanpassing tunnel bij de Bilt onder N237. Er is bovendien de wens voor tunnel onder de A12 en het spoor bij Bunnik.

Mogelijk gemaakt door/ samenwerkende partijen

  • Bestuur Regio Utrecht
  • Gemeente Utrecht
  • Gemeente Houten
  • Gemeente Bunnik
  • Gemeente De Bilt
  • Universiteit Utrecht