Snelfietsroute // Houten – Nieuwegein – Utrecht Papendorp – Utrecht Lage Weide

Open de route in Google Maps

De route
De snelfietsroute is gelegen tussen Houten, Nieuwegein, Utrecht Papendorp en Utrecht Lage Weide. Verder heeft de route aantakkingen richting bedrijventerrein Laagraven en Utrecht centrum. Het tracé van de snelfietsroute loopt aan de oostzijde van de A2. De snelfietsroute heeft zowel vanuit Houten als vanuit Nieuwegein een lengte van circa 8 kilometer. Uitvoering van de maatregelen is gepland in 2011-2012,

Ontsluiting voor welke steden?
De regio Utrecht kent een grote bereikbaarheidsproblematiek. De fietsroute past in de totale bereikbaarheidsaanpak (VERDER) van de regio. De beoogde snelfietsroute heeft niet alleen een bereikbaarheidsfunctie voor Houten en Nieuwegein naar de Utrechtse werkkernen Papendorp en Lage Weide. In het kader van Fiets Filevrij zijn de fietsverbindingen naar Lage Weide vanuit Maarssen en Utrecht Centrum al verbeterd. Door realisatie van de snelfietsroutes vanuit Houten en Nieuwegein worden fietsverbindingen naar Lage Weide verder verbeterd. De route verbindt woon- en werklocaties in Utrecht (Leidse Rijn, Papendorp), Nieuwegein (Laagraven, Plettenburg) en Houten (Meerpaal, Rondeel) met elkaar.

Wat zijn de verbeteringen?
De fietsroute van Houten richting Utrecht loopt vanaf de vrijliggende fietsinfrastructuur van
Houten via een autoluwe 60 km/uur-weg (verbetering fietsvoorzieningen noodzakelijk) richting
de Plofsluis. Hier ontbreekt een brug naar de westzijde van het kanaal, waardoor fietsers nu ver moeten omfietsen. Vanaf de Plofsluis kan men via fietsstroken en vrijliggende fietspaden door Nieuwegein en langs het kanaal naar Papendorp fietsen. Deze fietsvoorzieningen zijn op onderdelen voor verbetering vatbaar. Vanaf Nieuwegein gaat de Ssnelfietsroute via vrijliggende fietspaden en autoluwe 30 km/uur wegen richting Lage Weide.
De route vanaf Nieuwegein is aan de noordkant een goed herkenbare fietsroute. Verder naar het zuiden zijn er diverse verbeterpunten ten aanzien van fietsvoorzieningen (o.a. fietsstroken in asfalt), comfort fietsroute, veilige oversteeksituaties en sociale veiligheid).

In het oog springende zaken
Nieuwe brug Plofsluis grote verbetering. Aandacht voor sociale veiligheid en verlichting langs Kanaal in Utrecht. Aansluiting op campagne rij2op5; FietsFilevrij-logo bij bewegwijzering;

Mogelijk gemaakt door/ samenwerkende partijen
Bestuur Regio Utrecht
Gemeente Utrecht
Gemeente Houten
Gemeente Nieuwegein