Snelfietsroute // Rotterdam – Delft

Routebeschrijving
Het traject Delft-Rotterdam is een directe en snelle fietsroute. De tien kilometer lange route is grotendeels een vrijliggend fietspad en kent weinig kruisingen en geen enkel verkeerslicht (dus geen oponthoud). Bij deze enkele kruisingen op de route heeft de fietser altijd voorrang. Het pad is in twee richtingen te berijden en is op veel plaatsen lekker breed. De fietsroute is deels geasfalteerd. De fietsroute loopt parallel aan de Rotterdamseweg en de Schie vanuit Delft via buurtschap de Zweth naar Rotterdam Overschie en terug. De fietsroute is een alternatieve route voor wie met de auto het traject Delft – Rotterdam via de A13 rijdt.

Werkzaamheden Rotterdam

Delftweg (Schielaan tot Doenkade)
Door onvoorziene omstandigheden is de uitvoering uitgesteld. Dit deel van de route ligt op een dijklichaam en valt onder verantwoording van het Hoogheemraadschap. Het Hoogheemraadschap heeft de dijk afgekeurd. Dit betekent dat de dijk zal moeten worden verbeterd / opgehoogd. Werkzaamheden aan de weg zijn uitgesteld totdat het Hoogheemraadschap meer inzicht heeft in de aanpassingen die moeten worden gedaan. De start van uitvoering staat gepland na oktober 2009.

Delftweg (Begraafplaats tot Zweth)
Tot slot is de Delftweg van Zweth tot aan de begraafplaats nog niet aangepakt. De situatie ter plaatse is voor de fietser niet goed, maar ligt zowel technisch als maatschappelijk complex. Inmiddels wordt in breder perspectief naar een mogelijke oplossing van het probleem gekeken.

Actueel
De route wordt straks aangegeven met het Fiets Filevrij! logo. Zowel op de borden naar en langs de route, als op het pad zelf zal het logo te zien zijn. Het pad is daardoor nog makkelijker te vinden.

Fietsverhuur
Aan de koppen van de route wordt gekeken of het mogelijk is om fietsen te gaan verhuren of uit te lenen, zoals dat op andere plaatsen in Nederland ook al gebeurt.

Website Delft fietst
Alle informatie over fietsen in en rond Delft vind je op de website www.gemeentedelft.info/delftfietst

Aanpak Fietsendiefstal in Delft
In de strijd tegen fietsendiefstal heeft gemeente Delft een maatregelenpakket opgesteld. De gemeente heeft samen met de politie geïnvesteerd in het terugdringen van fietsendiefstal om zo het fietsgebruik te stimuleren. Daarbij is medewerking van jou als fietser essentieel. Geef fietsendieven geen kans! Parkeer je fiets veilig, gebruik een goed fietsslot, veranker je fiets, laat je fiets graveren, en doe aangifte na diefstal. Lees de informatie en tips op www.gemeentedelft.info/delftfietst

Parkeervoorzieningen
Delft heeft 2 bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad (Vesteplein, Oude Langendijk), 2 op het station en 1 bij winkelcentrum In de Hoven.
Verspreid over de stad staan vele fietsklemmen. In Delft vind je of ‘nietjes’ (op locaties in historische binnenstad) of ‘tulips’ (bij gebundeld parkeren zoals bij OV-haltes en bewaakte stallingen).
Op korte termijn zal bij Station Delft-Zuid en omgeving het aantal fietsparkeerplaatsen worden uitgebreid. Zowel op het viaduct Kruithuisweg als beneden aan de oostzijde (TU) en de westzijde (Tanthof) van het station zullen fietsklemmen worden geplaatst, in totaal ca. 600 extra.

Evenementenstallingen
Bij evenementen zoals Koninginnedag en Lichtjesavond wordt de binnenstad van Delft druk bezocht. Stichting Biesieklette zorgt in deze gevallen voor plaatsing en beheer van tijdelijk extra bewaakte stalling. De gemeente verzorgt de coördinatie en publiciteit hierover. Organisatoren van andere evenementen kunnen een financiële bijdrage krijgen van de gemeente voor het plaatsen van tijdelijke evenementenstallingen.

OV fiets
De verhuur van een OV-fiets is in Delft een groot succes. Kom je met de trein, maak dan een handige combinatie met de OV-fiets! www.ov-fiets.nl
Op station Delft-Centraal kun je zowel bij de NS-Rijwielshop als bij de Rijwielstalling een OV-fiets huren. Geen ingewikkelde inschrijvingen, binnen een minuut ben je op weg.
Op station Delft-Zuid staan momenteel 4 OV-fietskluizen. Gebruikers hebben met een pasje 24 uur per dag toegang tot de kluis en kunnen dus op elk moment van de dag wegrijden.

Zoef-route
De gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Stadsgewest Haaglanden, de provincie Zuid-Holland en de Fietsersbond werken samen aan het stimuleren van het aandeel van de fiets in het woon/werkverkeer.
De meest directe fietsverbinding tussen Midden-Delfland/Delft/Pijnacker-Nootdorp is aangepakt om er een veilige, snelle en comfortabele fietsroute van te maken. Deze route heeft de naam Zoef-route gekregen.
De naam Zoef is een afkorting van Zorgeloos, onbelemmerd, eenvoudigweg fietsen:

  • Zorgeloos fietsen staat voor veiligheid op de route: bijvoorbeeld veilige oversteekplaatsen, fietspaden en fietsstraten, voorrangssituaties voor fietsers.
  • Onbelemmerd fietsen betekent een snelheid: een directe route, met comfortabel wegdek.
  • En eenvoudigweg fietsen wordt bereikt door servicegerichte maatregelen: bijvoorbeeld bewaakte stallingen, een mobiele reparatieservice.

Doel is het op de route vergroten van het aandeel van de fiets in de verplaatsingen d.m.v. een combinatie van verbetering van de infrastructuur en servicegerichte voorzieningen.
In het kader van SWINGH (Samen Werken in Groot Haaglanden) is Zoef een belangrijk pilotproject: Zoef is een voorbeeldfietsroute voor de hele regio. Met de resultaten kunnen ook andere fietsroutes binnen Stadsgewest Haaglanden worden aangepakt.

Fietsen in voetgangerszone
In het gehele autoluwe gebied van de Delftse binnenstad zijn fietsers toegestaan. Er is geen onderscheid tussen voetgangers- en fietszones. De fietser is in het voetgangersgebied wel ‘te gast’ bij de voetgangers. Zo blijft het gebied aantrekkelijk voor beide groepen.