Snelfietsroute // Utrecht – Breukelen

Routebeschrijving

Op de A2 tussen Maarssen en Utrecht staan in beide richtingen dagelijks files. De fietsroute Breukelen-Utrecht loopt vanaf Breukelen via Maarssen via een fietsstraat langs het Amsterdam-Rijnkanaal door mooi landelijk gebied naar Utrecht. In Utrecht komt de route uit op bedrijventerrein Lage Weide. De route loopt parallel aan de A2 en aan het spoor – en heeft dus een nadrukkelijke relatie met de files – met aansluiting op de stations Breukelen en Maarssen. De fietsroute maakt tevens onderdeel deel uit van een groter fietsnetwerk in de noord-westhoek van de provincie Utrecht. Door middel van dit netwerk wordt voor een groot aantal woon-werkverplaatsingen een directe fietsverbinding geboden.

Werkzaamheden

De komende jaren vinden er diverse werkzaamheden plaats op de A2 en op de toevoerroutes van/naar de A2 in Utrecht. Gedurende deze werkzaamheden is er overlast voor het autoverkeer en nemen de files toe. Een goed fietsalternatief is dus extra aantrekkelijk en kan wat betreft reistijd en betrouwbaarheid van de reisduur de concurrentie met de auto zeker aan.
De gemeente Breukelen en Maarssen hebben het afgelopen jaar het zeer slechte wegdek langs het kanaal vervangen door een fietsstraat. Op het Utrechtse bedrijventerrein Lage Weide komen na de zomer fietsstroken. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om vrijliggende fietspaden te realiseren. Daarnaast wordt op het hele traject gezorgd voor goede verlichting. Voor een overzicht van de maatregelen op deze route klikt u hier.