Snelfietsroute // Zaandam – Amsterdam

Informatie over deze route is gebaseerd op ingediende projectplannen in 2010 en is mogelijk verouderd. Mail info@fietsfilevrij.nl voor actuele informatie.

De route
De snelfietsroute Zaanstad – Amsterdam is circa tien kilometer lang. De route bestaat grotendeels uit een vrij liggend fietspad en loopt tussen het centrum van Zaandam, langs het Coentunnelcircuit, door Amsterdam-Noord naar de gratis NDSM-pont richting Amsterdam CS die in de spits 4x per uur vaart.

Ontsluiting voor welke steden?
De fietsroute is een alternatief voor het fileknelpunt Zaandam – Amsterdam (A8 en A10).

Wat zijn de verbeteringen?
De gemeente Zaanstad heeft de afgelopen jaren al een groot aantal verbeteringen uitgevoerd en blijft dit de komende jaren doen. De verbeteringen zijn/worden opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur (MIP) van de gemeente en het Uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan van de Stadsregio Amsterdam.

Ook de gemeente Amsterdam en het stadsdeel Noord voeren de komende jaren dergelijke verbeteringen uit.
Daarnaast hebben zij de frequentie van de pont bij het NDSM- terrein in de spits verhoogd tot vier keer per uur en er zijn op dit terrein stallingsvoorzieningen aangebracht. Ook zijn er een dynamisch reisinformatiepaneel waarop fietsers op de route de vertrektijd van de pont kunnen zien. Over verdere uitbreiding van frequentie en capaciteit van deze pontverbinding is in overleg met nieuw gevestigde bedrijven (HEMA, VNU) een onderzoek naar mogelijkheden gestart door de gemeente Amsterdam.

Daarnaast wordt er de komende periode gewerkt aan de aanleg van een ontbrekende schakel langs het Coentunnelcircuit, meer hierover vind u hieronder.

In het oog springende zaken
Het grootste verbeterpunt is de aanleg van een ontbrekende schakel langs het Coentunnelcircuit, zie afbeelding. Voor het dit ontbrekende deel is een schetsontwerp gereed en wordt momenteel aan het definitieve ontwerp gewerkt. Het ontbrekende fietstracé wordt tussen 2012 en maart 2014 aangelegd. De werkzaamheden worden afgestemd met de werkzaamheden voor de aanleg van de tweede Coentunnel.

Verder heeft er in september 2008, gericht op woonwerkers tussen Zaandam en Amsterdam de ‘Actieweek Fietsbeloning’ plaatsgevonden. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen een primaire en secundaire doelgroep:

  • Primair: automobilisten
  • Secundair: huidige fietsers

Gedeeltelijk is de actie uitgevoerd op het fietstraject waar de bovenstaande verbeteringen plaatsvinden. Maar omdat de huidige omfietsroute op dit traject zo groot was dat veel huidige fietsers een andere route nemen (via de Hempont) is ook deze route betrokken bij de Actieweek Fietsbeloning.

Tijdens de Actieweek Fietsbeloning zijn fietsers  geregistreerd (met barcodes) en ontvangen zij een bedrag van € 5,- per dag dat zij fietsen. Voor, tijdens en na de Actieweek hebben er fietstellingen plaatsgevonden. Verder zijn er ook enquêtes uitgezet onder de deelnemers. Het invullen van de enquête was een voorwaarde voor betaling van de fietsbeloning. De actieweek heeft dus veel nuttige informatie opgeleverd.

De snelfietsroute heeft veel (free) publicity gegenereerd in diverse lokale en landelijke media, waaronder SBS6, Telegraaf, het Parool, Trouw, de Volkskrant, Algemeen Dagblad, Spits, Metro, ANP, BNR nieuwsradio, nieuwszender AT5 en RTV Noord-Holland.

Fietsrouteplanner
De fietsmogelijkheden tussen Zaandam en Amsterdam staan vermeld op www.fietsfilevrij.nl. Via de fietsrouteplanner wordt alleen de westelijke routemogelijkheid aangegeven.

Vragen
Vragen over de route mailt u naar: info@fietsfilevrij.nl t.a.v. route Zaandam – Amsterdam

Mogelijk gemaakt door/ samenwerkende partijen

  • Stadsregio Amsterdam
  • Gemeente Zaanstad
  • Gemeente Amsterdam, dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (IVV)
  • Gemeente Amsterdam, stadsdeel Amsterdam Noord
  • Fietsersbond Amsterdam

Nieuws
De gemeente Amsterdam treft op dit moment de voorbereiding voor de aanleg het ontbrekende fietstracé langs het Coentunnelcircuit. Het ontbrekende fietstracé wordt tussen 2012 en maart 2014 aangelegd. De werkzaamheden worden afgestemd met de werkzaamheden voor de aanleg van de tweede Coentunnel. Daardoor kan het laatste deel van de werkzaamheden pas na de winter van 2013 worden uitgevoerd.