Over Fiets filevrij

‘Fiets filevrij!’ startte in 2006 als één van de veertig projecten van het FileProof programma van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, om de files op korte termijn aan te pakken. Doel is om automobilisten die op fietsbare afstand (tot 15 km) wonen te stimuleren de fiets naar het werk te pakken. ‘Fiets filevrij!’ doet dit door grensoverschrijdende samenwerking (meerdere wegbeheerders) op de routes, proactief procesmanagement en een stevige inzet op communicatiegebied.

Inmiddels is het project verder uitgegroeid tot een platform dat voorop loopt om de schaalsprong in fietsstimulering te bereiken. De ambitie hierbij is een netwerk van snelfietsroutes die woon- en werkkernen met elkaar verbinden, waarbij een fietsafstand van minimaal 15 kilometer reëel is.
Trekker van het platform is het kernteam Fiets filevrij. Dit bestaat uit de volgende personen:

Projectleider: Wim Bot  van de Fietsersbond
Procesmanager: Willem Goedhart van Decisio

Meepraten over fietsstimulering kan ook via de Linked-in groep van Fiets filevrij

overfietsfilevrijRoutes
Het project begon met vijf kansrijke, comfortabele, snelle routes langs fileknooppunten (Apeldoorn-Deventer, Zoetermeer-Den Haag, Delft-Rotterdam, Zaandam-Amsterdam, Breukelen-Utrecht). Op de routes werden nieuwe fietspaden aangelegd en bestaande fietspaden verbeterd. Ook werden er maatregelen genomen tegen sluipverkeer en bewegwijzering. ‘Fiets filevrij!’ was bij deze routes de procestrekker.

Vervolgtraject
De fietsroutes moesten automobilisten verleiden de fiets te pakken en de auto te laten staan. Eind 2008 besloot de Tweede Kamer tien miljoen euro extra uit te trekken voor de routes Leiden-Den Haag en Arnhem-Nijmegen. In 2009 stelde het ministerie van Verkeer en Waterstaat 21 miljoen euro subsidie ter beschikking voor nieuwe snelfietsroutes.

De Fietsersbond werd gevraagd de reeds opgedane kennis te bundelen en een voorstel te maken voor een vervolgtraject. In alle filegevoelige gebieden is onderzocht welke fietsroutes kansrijk zijn om in de komende jaren, in samenwerking met lokale en regionale overheden, te realiseren. Eind 2010 maakte het ministerie bekend dat zestien nieuwe routes voor subsidie in aanmerking komen. De totale investeringen (decentrale overheden en het rijk) in fietsinfrastructuur bedraagt, door deze investering van het rijk tachtig miljoen euro.

‘Fiets filevrij!’ is geen procestrekker bij deze routes, maar biedt wel inhoudelijke en procesondersteuning aan. Op periodieke platformbijeenkomsten komen vertegenwoordigers van de nieuwe routes bijeen om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen.